Citesa
Citesa
  Esp I Cat I Eng
Citesa
Citesa
Citesa
Citesa
Citesa
Citesa
Copyright © 2014 citesa.com. Tots els drets reservats
Avís legal I Política de privacitat
Zona Franca Sector A, C/ 60 nº 1-5
08040 Barcelona (España)
Tel.: +34 932 234 765
Fax: +34 932 234 472
mail@citesa.com
ACTIVITATS I INFORMACIÓ CORPORATIVA I CONTACTE I TREBALLA AMB NOSALTRES
Citesa
Citesa Citesa Citesa Citesa
Responsabilitat Social Empresarial

CITESA contribueix activa i voluntàriament a la millora social, econòmica i mediambiental, mitjançant un sistema implantat de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), inclòs en el seu Sistema Integral de Gestió (SIG).

Integrem voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals a la nostra gestió, operacions comercials i a les relacions amb els nostres interlocutors. Considerem la RSE un aspecte inherent a la nostre cultura i forma de treballar.

Formulari de contacte
Tota pràctica o acció que creguin inadequada o inclús il•legal, en virtut del nostre Codi Ètic i de Conducta Empresarial , poden denunciar-la, de forma confidencial i amb la finalitat que sigui investigada, a través del Formulari "RSE".
CITESA agraeix i valora l'ajuda que identifica possibles problemes que la empresa necessita abordar.
     
 
Descàrrega de documents:
  Códi Ètic i de Conducta Empresarial
  CITESA general policy
 
 
     
Integritat, transparència, responsabilitat i seguretat.
Citesa
Gestió d'arxius
Accés remot
Citesa

A través del nostre procediment de Bones Pràctiques Empresarials, definim els mecanismes per aplicar la nostra Política Ètica Empresarial. CITESA té establert un codi ètic i de conducta empresarial amb uns valors i principis molt clars i sòlids, com una part essencial de la seva RSE. Tanmateix, per garantir la seva aplicació, realitzem avaluacions de riscs i auditories periòdiques de Bones Pràctiques Empresarials.

Anualment publiquem una Memòria RSE. Aquesta memòria de sostenibilitat ens permeta avaluar la contribució social i mediambiental de l'empresa.

Estem certificant el nostre sistema de RSE d'acord a la norma IQNET RS-10.

*Mitjançant aquest formulari de contacte també pot sol·licitar la informació del comportament mediambiental de la Companyia.